وظایف و مسئولیت هاى تعاونى

ایجاد یک تعاونى قدرتمند و رقابتى، مسئولیت مشترک همه اعضاى هیأت مدیره، مدیران و کارکنان تعاونى است. اهداف چندگانه شرکت و نظارت مردمى، تعاونى ها را به تجارت هاى منحصربه فرد چالش زا تبدیل کرده است.

وجود یک مدیرعامل ماهر و خبره براى موفقیت تعاونى حیاتى است همانگونه که یک برنامه کیفى ارتباطى و آموزشى داراى اهمیت است. فضاى متحول تجارى و رشد تعاونى ها، نیاز اعضا به اطلاعات را دوچندان کرده است. ایجاد ارتباط با اعضاى جدید، اعضاى آینده، مراکزدولتى و مردم نیز همواره یک چالش بزرگ براى تعاونى ها بوده و خواهد بود.

در حالى که رسالت اولیه بیشتر شوراهاى تعاونى، حضور در برابر گروه هاى قانونگذار و سیاستگذار به نمایندگى از طرف اعضا است، بسیارى از آنها برنامه هاى آموزشى بسیار فعالى برگزار مى کنند. اغلب این برنامه ها با همکارى مراکز دولتى خدمات ترویجى، مراکز دانشگاهى و اتحادیه هاى صنعتى تجارى اجرا مى شود. چندین دانشگاه از وجود مراکز فعال تعاون براى برگزارى دوره هاى تعاون به عنوان بخشى از برنامه هاى آموزشى با اعطاى مدرک تحصیلى بهره مندند که تحقیقات مرتبط با کار تعاونى و آموزش هاى تکمیلى را به طور معمول از سوى دفتر خدمات ترویج تعاون برگزار مى کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید