اعلام سال 2012 به عنوان سال جهانی تعاون از سوی سازمان ملل

سازمان ملل متحد در شصت و چهارمین مجمع عمومی خود سال ٢٠١٢ را به عنوان سال جهانی تعاون اعلام نمود؛ تصمیمی که نشان دهنده به رسمیت شناختن و ترویج کمک های اجتماعی و اقتصادی بخش تعاون از طرف سازمان ملل می باشد.

این تصمیم در تاریخ ١٨ دسامبر ٢٠٠٩ برابر با ٢٧ آذر ٨٨ در شهر نیویورک و به عنوان بخشی از قطعنامه ای با عنوان تعاونی ها در توسعه اجتماعی اتخاذ گردید.

سازمان ملل از سال ١٩۵٩ برای جلب توجه جهانیان به مسائل مهم و تشویق به اقدام بین المللی برای رسیدگی به مسائل مهم جهانی هر سال را به یک عنوان اعلام می نماید.

/ 0 نظر / 7 بازدید