عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی ها
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: توانمندسازی ،عوامل موثر
نویسنده : اکبری، هادی
سال انتشار : 1385
چکیده

در این مقاله عوامل تأثیر گذار بر رشد و توسعه تعاونی ها مورد بررسی قرار می گیرد. مدیریت، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی مواردی هستند که در بخش تعاونی ها مورد بررسی قرار می گیرند.

منبع : روزنامه ایران،‌ دوشنبه 11 دی 1385، سال دوازدهم، شماره 3537، صفحه 8.
ریشه غالب مشکلات کشور چه در بخش تعاون و غیرتعاون به ساختار مدیریتى برمى گردد.
مدیریت باید کاملاً علمى شود. راه علمى شدن تصمیمات هم پذیرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام کارشناسى است.


 
وظایف و مسئولیت هاى تعاونى
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: وظایف و مسئولیت ها

ایجاد یک تعاونى قدرتمند و رقابتى، مسئولیت مشترک همه اعضاى هیأت مدیره، مدیران و کارکنان تعاونى است. اهداف چندگانه شرکت و نظارت مردمى، تعاونى ها را به تجارت هاى منحصربه فرد چالش زا تبدیل کرده است.

وجود یک مدیرعامل ماهر و خبره براى موفقیت تعاونى حیاتى است همانگونه که یک برنامه کیفى ارتباطى و آموزشى داراى اهمیت است. فضاى متحول تجارى و رشد تعاونى ها، نیاز اعضا به اطلاعات را دوچندان کرده است. ایجاد ارتباط با اعضاى جدید، اعضاى آینده، مراکزدولتى و مردم نیز همواره یک چالش بزرگ براى تعاونى ها بوده و خواهد بود.

در حالى که رسالت اولیه بیشتر شوراهاى تعاونى، حضور در برابر گروه هاى قانونگذار و سیاستگذار به نمایندگى از طرف اعضا است، بسیارى از آنها برنامه هاى آموزشى بسیار فعالى برگزار مى کنند. اغلب این برنامه ها با همکارى مراکز دولتى خدمات ترویجى، مراکز دانشگاهى و اتحادیه هاى صنعتى تجارى اجرا مى شود. چندین دانشگاه از وجود مراکز فعال تعاون براى برگزارى دوره هاى تعاون به عنوان بخشى از برنامه هاى آموزشى با اعطاى مدرک تحصیلى بهره مندند که تحقیقات مرتبط با کار تعاونى و آموزش هاى تکمیلى را به طور معمول از سوى دفتر خدمات ترویج تعاون برگزار مى کنند.


 
تعاونی الگوى تجارى جایگزین
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: الگوی جایگزین

در آمریکا همچون دیگر کشورها ، تعاونى ها نقش برجسته اى در اقتصاد ملى و محلى ایفا مى کنند.


 
طبقه بندى تعاونى ها
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: طبقه بندی تعاونی ها

نویسنده ابراهیمی، علیرضا

تعاونى ها تقریباً در هر بخش اقتصادى وجود دارند و بسیارى از آنها به شکل چند منظوره فعالیت مى کنند.
طیف گسترده اى از تعاونى ها از کوچک تا اتحادیه هاى محلى و شرکت هاى مشترک چندملیتى فعالیت دارند. با وجود این تنوع، به منظور سهولت در تعریف و تحلیل، تعاونى ها را اغلب براساس یکى از سه روش زیر طبقه بندى مى کنند:


 
اهداف ایجاد تعاونی
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: اهداف ایجاد تعاونی

افرادى که تعاونى را سازماندهى مى کنند، به دلایل بسیار اقتصادى، اجتماعى و حتى سیاسى دست به این کار مى زنند. نهضت تعاون در اغلب موارد روشى رضایت بخش براى تحقق اهداف فردى و در عین حال کمک به دیگران براى دستیابى به اهداف آنان تلقى مى شود.

کشاورزان و دامداران، تعاونى هاى عرضه و بازاریابى محصولات کشاورزى و دامى ایجاد مى کنند تا سودخالص خود را به بالاترین حد برسانند. این امر مستلزم بازاریابى کارآمد محصولات تعاونى براى یافتن قیمت هاى بهتر و نیز پائین نگاه داشتن هزینه هاى مواد اولیه است. کشاورزان و دامداران در مى یابند که در نقش تولیدکننده، کاراتر و آگاه تر از یک بازاریاب و خریدار عمل مى کنند. آنان همچنین مى توانند با خرید و فروش حجم بیشتر، به نرخ هاى بهترى دست یابند.

و به طور خلاصه، تعاونى ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و براى رفع نیازهاى آنان سازماندهى شده اند و بیش ا ز آن که بر برگشت سرمایه سرمایه گذاران اهمیت دهند، بر تولید منفعت بیشتر براى اعضا متمرکز شده اند. این رویکرد عضومدارانه، تعاونى ها را در اساس از دیگر شرکت هاى سهامى متفاوت مى کند.


 
مزیت ها و محدودیت هاى تعاونى
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: مزیت ها ی تعاون ،محدودیت های تعاون


مزیت هاى عمومى

تعاونى ها به افراد امکان مى دهند تا منابع انسانى و مالى خود را در یک جا جمع کنند و به تشکیل سرمایه بیشتر بپردازند. افرادى که شاید به تنهایى قادر به شروع یک فعالیت تجارى نبوده اند از راه تعاونى عمل کنند. مزیت هاى تعاونى براى اعضا و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزیت هاى ملموس را مى توان بى درنگ در قالب خدمات بهبود یافته، فراوانى بیشتر کالاها و قیمت هاى کم تر مشاهده کرد، در حالى که براى آشکار شدن مزیت هاى ناملموس ناشى از تشکیل تعاونى به گذشت زمان نیاز است. اعضا از راه تشکیل و نظارت بر تعاونى (به واسطه کمیته ها و هیأت مدیره) مهارت هاى رهبرى، مشکل یابى و اعتمادسازى و خودیارى را توسعه مى دهند. تعاونى ها اعضا را تشویق مى کنند تا براى رفع مشکلات اقتصادى و اجتماعى به جاى دولت به خود تکیه کنند. تعاونى ها مى توانند از راه آموزش مستمر به اعضا کمک کنند تا کیفیت کالا و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نوین را به خدمت گیرند و شناخت بهترى در مورد روش هاى جدید تجارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونى ها مى توانند با حفظ و ایجاد مشاغل محلى تأثیر چشمگیرى بر جوامع خود گذارند.
مزیت هاى ویژه

    تعاونى هاى بازاریابى به اعضاى خود کمک مى کنند تا حجم فروش خود را با دستیابى به بازارهاى جدید و بزرگ تر با قدرت چانه زنى و مذاکره بیشتر افزایش دهند.
    تعاونى ها اغلب به روستاییان کمک مى کنند تا کیفیت کالاهاى خود را به وسیله درجه بندى، تعیین علامت تجارى، و بسته بندى دقیق بهبود بخشند، در نتیجه، اعضا قیمت هاى بهترى را در قبال کالا هاى خود دریافت مى کنند و در نتیجه سود بیشترى عاید آنها مى شود.
    برخى تعاونى ها نیز خدمات کمکى تجارى ارائه مى دهند که مى تواند به بازاریابى مؤثر و نرخ هاى ارزانتر بینجامد.
    تعاونى هاى صنایع تبدیلى، ارزش افزوده و سود محصولات اولیه اعضا را افزایش مى دهند.
    تعاونى هاى عرضه به اعضاى خود کمک مى کنند با خرید حجم بیشتر محصول، قیمت کمترى بپردازند.
    تعاونى هاى مصرف نیز به اعضا در زمینه پس انداز پول و رفع تقاضاهاى تأمین نشده آنان کمک مى کنند.
    تعاونى هاى کارگرى مى توانند شرایط بهتر کار از جمله امنیت شغلى را براى کارگران فراهم کنند.

 
محدودیت هاى تعاونى

    یافتن سرمایه گذار، وکیل و تحلیلگر مسائل مالى که با مدل تعاونى آشنا باشد.
    ناموفق بودن در شناخت پیچیدگى هاى تعاونى مى تواند به مشارکت و مشورت هاى نادرست بینجامد.
    آموزش اعضاى هیأت مدیره بویژه در تعاونى هاى بزرگ و پیچیده ضرورى است.
    حفظ ذخایر کافى سرمایه و یافتن سرمایه تازه براى توسعه از جمله مشکلات همیشگى تعاونى هاست.
    تعاونى هاى بازاریابى نیز با چالش عظیم رقابت با شرکت بزرگ (اغلب چندملیتى) مواد غذایى روبه رو هستند.
    مشکل تأمین سرمایه از محل بانک ها به وسیله تعاونى ها، به دلیل این که تعاونى ها نسبت به دیگر شرکت ها چندان شناخته شده نیستند.


 
احیا بخش تعاونی
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: احیا بخش تعاونی


چکیده:
احیا بخش تعاونی در قانون اصل چهل و چهار e


 
فرهنگ بهره وری
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢   کلمات کلیدی: بهره وری

نکاتی در خصوص فرهنگ بهره وری :
برگرفته از ماهنامه شماره 48 تعاون


 
← صفحه بعد